Politika zasebnosti

V podjetju Broline d.o.o. si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo, da so vaši osebni podatki varovani najbolj kar se le da. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

 

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

 

Upravljalec podatkov

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Podjetje Broline d.o.o. , Gorenjska cesta 19a, 1234 Mengeš

 

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

 

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

 

Obisk in uporaba spletne strani

 

Ob vsakem obisku spletne strani www.broline.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletne strani. Broline d.o.o. tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Broline d.o.o.   , ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

Obdelava osebnih podatkov naših klientov

 

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru povpraševanja, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po E-pošti za namen komuniciranja za vaše povpraševanje. Te podatke bomo obdeloval zgolj za potrebe priprave ponudbe in medsebojne komunikacije. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

 

Uporabniki podatkov

 

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega razmerja med uporabnikom in podjetjem Broline d.o.o.   ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

–   ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

–   ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme;

–   administratorju in skrbniku spletne strani.

 

Broline d.o.o.    se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji.

 

Obdobje hrambe

 

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 

dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

 

Vaše pravice

 

Broline d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Od podjetja lahko kadar koli zahtevate:

izbris vaših podatkov z baze povpraševanja

izpis vaših podatkov, ki se shranjujejo za namene povpraševanja

 

Spremembe

 

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Scroll to Top