Servis

Servisna služba Broline

Servisna služba Broline opravlja servisiranje in vzdrževanje aparatov za točenje vode v skladu s standardi EBWA – Hygiene code for watercoolers in HACCP ter navodili polnilca. Na podlagi dolgoletnih izkušenj izvajamo sanitacije in menjave aparatov v skladu s smernicami in standardi.

Sanitacija zajema zunanje čiščenje (odstranjevanje anorganskih in organskih oblog – ostanki hrane, umazanije) in notranje čiščenje aparata (odstranjevanje vodnega kamna). Na koncu naredimo dezinfekcijo aparata, s čimer dosežemo sterilno pot, po kateri se pretaka voda in s tem mikrobiološko neoporečnost vode, ki jo pijemo.

Vse naloge in dogodke v zvezi s čiščenjem aparatov zapisujemo in vodimo v obliki časovnega načrta in evidenc v katerih je natančno definirano kdo, kdaj in kaj se je delalo na aparatu.

Broline skrbi za sprotno izobraževanje svojih serviserjev, prav tako pa tudi svetuje strankam o higienskem ravnanju z aparati za ohranitev kvalitete in zdravstvene ustreznosti vode
(Navodilo za uporabo aparata).

Zelo pomembno pa je vedeti, da se voda (Pravilnik o naravni mineralni in izvirski vodi), ki se namešča na hladilno grelne aparate razlikuje od navadne pitne vode iz vodovoda, katera vsebuje klor (Pravilnik o pitnih vodah). Zato so tudi testi, ki se uporabljajo pri testiranju pitne vode, neprimerni za testiranje vod iz aparatov.

Servis aparatov za vodo nudimo tudi vsem ostalim uporabnikom, ki nimajo urejenega servisa oz. sklenjene pogodbe o vzdrževanju.

Servis aparatov za točenje vode

Scroll to Top